Het Gevoelsorkest

Ontdek hoe uw gevoelens en emoties uw eigen orkest vormen

Gevoelens en emoties, herkent u ze?

Misschien herkent u het wel… het is een mooie dag en u bent goedgehumeurd, maar plots slaat uw stemming om en voelt u zich neerslachtig, geërgerd of nerveus. Weet u wat de aanleiding was waardoor u die goedgehumeurde stemming bent kwijtgeraakt?  Bent u zich bewust van de andere gevoelens en emoties die zich tijdens deze omslag ook hebben aangediend? Soms is een omslag te verklaren, bijvoorbeeld door het (onverwachts) horen van muziek die u raakt.

Hoe gevoelens en emoties een rol in uw leven spelen

Gevoelens en emoties zijn constant in beweging en wisselen elkaar sneller af dan u zich waarschijnlijk bewust van bent. Ze hebben (onbewust) invloed op de keuzes die u maakt in uw dagelijks leven. Zo kan bijvoorbeeld onzekerheid u belemmeren om zelf de regie te nemen of u te durven uitspreken. Voelt u zich euforisch, dan kunt u waarschijnlijk de hele wereld aan! Wanneer u zich bewust bent van de invloed die gevoelens en emoties op u hebben, dan kunt u eventuele patronen herkennen en leren daarmee om te gaan.

De impact van gevoelens en emoties binnen een gezin/groep

Ieder mens ervaart gevoelens en emoties. Het is dan ook niet meer dan logisch dat binnen een gezin (of groep vrienden/collega’s) op eenzelfde moment verschillende gevoelens en emoties worden beleefd. Wanneer men elkaars gevoelens op zo’n moment niet begrijpt, kan de onderlinge communicatie en verbondenheid verstoord raken. Met als gevolg dat er spanningen ontstaan en gesprekken niet meer worden gevoerd.

 

Wat is het Gevoelsorkest?

Het Gevoelsorkest bestaat uit 43 kaartjes die verschillende gevoelens en emoties in beeld brengen. Ieder kaartje kunt u voorstellen als een lid van uw eigen gevoelsorkest. Door de kaartjes een plaats te geven, ontstaat er inzicht in hoe uw gevoelens en emoties zich tot elkaar verhouden.

Voor wie is het Gevoelsorkest bedoeld?

Het Gevoelsorkest is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de rol die gevoelens en emoties spelen in de interne beleving. Het bewustzijn over gevoelens en emoties wordt ontwikkeld, waardoor u leert om te gaan met de interne beleving in relatie tot de situaties die er zijn.

Bent u de dirigent van uw gevoelsorkest?

Wilt u meer inzicht krijgen in uw gevoelens en emoties en hun onderlinge relatie? Wilt u het patroon leren herkennen, zodat u wellicht kunt voorkomen dat die vrolijke stemming omslaat? Wilt u als gezin elkaar beter begrijpen? Ik ga graag met u op ontdekkingstocht.

Neem vrijblijvend contact op

Het Gevoelsorkest is ontwikkeld door Maarten Haalboom, gespecialiseerd in bewustzijnsontwikkeling.
Meer informatie over het Gevoelsorkest en Maarten Haalboom kunt u vinden op de website www.omzin.nl.

Met Aandacht Loslaten
Marlies Hoekman
Molenweg 4
8121 PP Olst
E-mail
marlies@metaandachtloslaten.nl
Bel gerust