Begeleiding in de laatste levensfase
Afscheid nemen verdient aandacht en ruimte

Met het einde in zicht...

Vanaf het moment dat duidelijk wordt dat u niet meer beter kunt worden, wordt u geconfronteerd met het naderende einde en bent daarmee bezig. De palliatieve fase kan kort of lang duren, van dagen tot enkele maanden of jaren. U wilt deze tijd gebruiken om goed afscheid te kunnen nemen van dierbaren, maar u bent ook aan het terugkijken op uw leven. Het gaat er niet alleen om hoe u herinnerd wilt worden, maar vooral ook welke herinneringen u anderen nog wilt meegeven. Daarnaast moeten er soms moeilijke keuzes worden gemaakt.

Soms weet u even niet hoe u verder moet

In de laatste levensfase komt er veel op u af. Er zijn zoveel vragen. Er zijn zoveel gevoelens van pijn, verdriet, angst, eenzaamheid, onmacht en onzekerheid. Het contact met naasten kan daardoor soms moeilijk zijn. Als u op die momenten elkaar niet kunt vinden, vergroot dat alleen maar het verdriet, de pijn en de eenzaamheid.

 

Wat zegt uw innerlijke stem?

Angsten kunnen het luisteren naar uw innerlijke stem bemoeilijken. Dat maakt het lastiger om bewust en weloverwogen keuzes te maken. Het vergt moed om op zoek te gaan naar uw innerlijke stem en helemaal te voelen wat voor u op dit moment belangrijk is. Wat u nog wilt delen met mensen om u heen, waar u behoefte aan heeft, welke mensen u zo graag om u heen heeft. Het vergt vaak moed om die dingen uit te spreken en kenbaar te maken aan de buitenwereld.

Het contact met uw dierbaren

Ieder mens gaat op een eigen manier om met verdriet, pijn en verlies. De behoeften lopen soms uiteen. Uw verdriet en angsten kunnen zo groot zijn, dat u een dierbare hiermee niet wilt of kunt belasten. De omgeving kan ook niet altijd de steun geven waar u behoefte aan heeft.

Stervensbegeleiding; een luisterend oor in een veilige omgeving

Op zo’n moment is het fijn dat er iemand voor u en uw naasten is. Ik sla een brug, verbind mensen weer met elkaar. Puur door een luisterend oor te bieden en een veilige omgeving te creëren, waarin alles gezegd mag en kan worden en er alle ruimte is voor de emoties die de situatie oproept.

“De kunst van het sterven bestaat erin afscheid te nemen van het leven 

vóórdat het leven afscheid neemt van jou. 

Frans Depeuter

Samen dragen en delen, dat wat afscheid nemen oproept

Het geeft kracht en steun om een stukje van die intens moeilijke weg samen te gaan. Met aandacht voor u gaan we samen door het proces van waardig sterven:
In gesprek gaan met dierbaren
Hoe maakt u uw sterven bespreekbaar met uw partner, kinderen, familie en vrienden?
Wilt u nog dingen uitpraten?
Vormgeven van uw uitvaart
Welke mogelijkheden zijn er?
Waar wilt u zelf over beslissen en wat laat u aan anderen over

Luisteren naar uw innerlijke stem
Hoe boos, verdrietig of angstig bent u werkelijk?   
Hoe creëert u rust?
Is er leven na de dood?
Terugkijken op uw leven
Hoe heeft u geleefd?
Met welk gevoel kijkt u terug?
Vooruitkijken
Wat wilt u nog ondernemen of organiseren?
Welke herinneringen wilt u achterlaten?
Hoe wilt u herinnerd worden?
Helder krijgen van moeilijke keuzes
Wilt u nog behandelingen ondergaan?
Wie mag over u beslissen wanneer u dat zelf niet meer kunt?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er kunnen vele vragen, dilemma’s en levensthema’s aan de orde komen in ons contact. Samen geven we aandacht aan datgene waarover u het wilt hebben. Maar u hoeft niet altijd te praten. Soms zegt een stilte meer dan 1000 woorden.

Hoe ziet stervensbegeleiding er voor u uit?

Stervensbegeleiding is een puur persoonlijke aangelegenheid. Hoe dat er in de praktijk uitziet, hangt volledig af van uw wensen en behoeften. U bepaalt zelf hoe u invulling geeft aan uw laatste levensfase.

Stervensbegeleiding is altijd maatwerk

Stervensbegeleiding is altijd maatwerk. Geen vaststaand aantal bezoeken of gesprekken, maar volledig ingevuld zoals u dat wilt en met de accenten die u belangrijk vindt. Verandert uw situatie of behoefte? Dan pas ik de begeleiding daar natuurlijk op aan.

Waar ontmoeten wij elkaar?

Over het algemeen zal dat bij u thuis zijn of op de plek waar u op dat moment verblijft, een online-ontmoeting behoort ook tot de mogelijkheden. Zolang uw gezondheid het toelaat, kunnen wij elkaar ook ontmoeten voor een wandeling. Een wandeling in de natuur zorgt voor ontspanning en geeft gemakkelijk heldere inzichten en hernieuwde energie.

 

Waardevol afscheid

Bewust en met een goed gevoel uw leven afsluiten. Op een manier die niet alleen waardevol is voor uzelf, maar die ook waardevol is voor uw naasten, zodat zij met een goed gevoel terugkijken op uw afscheid.

Bewust omgaan met uw levenseinde

Vindt u het belangrijk om zo veel mogelijk de regie te hebben over uw laatste levensfase en een persoonlijke invulling aan uw sterven te kunnen geven? Om bewust om te gaan met het loslaten van uw leven en er open over te praten?

Neem contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking
Met Aandacht Loslaten
Marlies Hoekman
Molenweg 4
8121 PP Olst
E-mail
marlies@metaandachtloslaten.nl
Bel gerust