Privacyverklaring - Met Aandacht Loslaten

Met Aandacht Loslaten neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het privacy-beleid van Met Aandacht Loslaten.

Contactgegevens: 
Met Aandacht Loslaten
Molenweg 4
8121 PP Olst
0627108060

Met Aandacht Loslaten is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marlies Hoekman is de Functionaris Gegevensbescherming van Met Aandacht Loslaten. Zij is te bereiken via info@metaandachtloslaten.nl.

Met Aandacht Loslaten verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens die Met Aandacht Loslaten verwerkt

Met Aandacht Loslaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Met Aandacht Loslaten verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Met Aandacht Loslaten verwerkt

De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Met Aandacht Loslaten van u verwerkt, zijn gegevens over uw gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Met Aandacht Loslaten persoonsgegevens verwerkt

Met Aandacht Loslaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen in haar diensten
  • Het afhandelen van uw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Met Aandacht Loslaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Met Aandacht Loslaten) tussen zit.

Hoe lang Met Aandacht Loslaten persoonsgegevens bewaart

Met Aandacht Loslaten bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met Aandacht Loslaten verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van u en in overeenstemming met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Met Aandacht Loslaten gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Social media

Met Aandacht Loslaten wil het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van de website te delen via social media. Dit kan onder andere door middel van social media buttons. Leest u de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Van de volgende platforms staan buttons op de site:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Met Aandacht Loslaten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@metaandachtloslaten.nl. Met Aandacht Loslaten wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Met Aandacht Loslaten persoonsgegevens beveiligt

Met Aandacht Loslaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@metaandachtloslaten.nl.

Wijzigingen

Met Aandacht Loslaten behoudt altijd het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Met Aandacht Loslaten
Marlies Hoekman
Molenweg 4
8121 PP Olst
E-mail
marlies@metaandachtloslaten.nl
Bel gerust